Vrátíme se k obecné kvadratické rovnici: ax2+bx+c=0ax^{2}+bx+c=0.

Vzorec pro kořeny známe: x1,x2=b±b24ac2ax_{1},x_{2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.

Kde se vzal?

1/9