Študenti dosahujú vynikajúce výsledky, keď oni aj učiteľ veria, že si budujú pevné základy pre život. Techambition uľahčí prípravu skupinovej práce, prevrátenej triedy i frontálnej výučby.

Pomôže Vám dať študentom do života ešte viac.

img description

Techambition je šikovný nástroj pre učiteľov matematiky na každej škole.

Podľa aktuálnych osnov pokrýva učivo od prvého ročníku až po maturitu. Novo pridávame obsah aj pre druhý stupeň ZŠ. Pomáha učiteľom zaradiť do výučby metódy, ktoré študentov naučia spolupracovať, argumentovať a pýtať sa. Vďaka nim učitelia zlepšia vzťah študentov k výučbe, tí potom v priemere dobrovoľne vypočítajú 2x viac príkladov.

img description

Úloha s diskusiou

Naučíte počúvať, argumentovať a priznať si chybu.

Študenti si vytvoria názor na zadanú látku. Techambition vyberie vhodné koncepty pre diskusiu v skupinkách a navrhne ich zloženie tak, aby vzájomná diskusia mala náboj, študenti si doplnili potrebné znalosti a znížili sa rozdiely v pochopení naprieč triedou.

img description

Skupinová výučba

Naučíte vysvetľovať, trpezlivosti a zodpovednosti za druhých.

Študenti v skupinkách spoločne riešia matematické problémy. Techambition navrhne efektívne zloženie skupín a pre každý krok vyberie zodpovedného vedúceho. Pomôže Vám tiež s motiváciou jednotlivcov tak, aby celá skupina mala významný záujem na tom, aby sa nikto z jej členov len tak neviezol.

img description

Prevrátená trieda

Naučíte správne sa pýtať, samostatnosti a zodpovednosti za seba.

Študenti si mimo školy naštudujú novú látku a pripravia otázky. V škole o nich diskutujú so spolužiakmi a učiteľom. Techambition učiteľa dopredu upozorní na problematické miesta a odporučí vizualizácie pre ďalší výklad.

img description

Samoštúdium

Študenti sa naučia počítať, riešiť konštrukčné úlohy a odvodzovať vlastné závery.

Študenti samostatne prechádzajú lekciami. Po každej chybe dostanú nápovedu tak, aby mal každý svojím tempom šancu naučiť sa všetko, čo potrebuje.

img description img description
“Techambition je nepostrádateľným pomocníkom pre všetkých, ktorí chcú učiť matematiku pomocou diskusie namiesto memorovania.” img description img description Mgr. Jaroslava Divoká Stredná priemyselná škola strojnícka Betlehemská v Prahe

Dôverujú nám

a vyše 200 ďalších škôl.