Začneme jednoduše a trochu neformálně. Řekněme, že hodnota derivace modré funkce je v každém bodě směrnice tečny grafu, tedy délka zelené úsečky. Hýbejte oranžovým bodem a pozorujte, jak se její hodnota mění. Popřemýšlejte, co na ní má vliv.

1/7