VÝCHOZÍ TEXT

Chci být volný jako pták, lítat do oblak,
když se mi zachce, tak slétnout dolů,
sednout na střechu nebo do mechu,
sezobnout, co spadne ze stolu.

Které z následujících tvrzení o výrazu dolů tučně vyznačeném ve výchozím textu je pravdivé?

Výraz dolů je jak ve výchozím textu, tak ve větě Bydlel nedaleko uhelných dolů neohebným slovem.

Respuesta incorrecta

Výraz dolů je ve výchozím textu neohebným slovem, ale ve větě Bydlel nedaleko uhelných dolů je ohebným slovem.

Respuesta correcta

Výraz dolů není ani ve výchozím textu, ani ve větě Bydlel nedaleko uhelných dolů neohebným slovem.

Respuesta incorrecta

Výraz dolů je ve výchozím textu ohebným slovem, ale ve větě Bydlel nedaleko uhelných dolů je neohebným slovem.

Respuesta incorrecta
1/2