REFERENCE

img description

Výzkum doc. Antonína Jančaříka

Závěr výzkumu:

Článek představuje e-learningový systém Techambition, který využívá umělou inteligenci pro řízení výuky. Systém Techambition vybavuje učitele různými aktivitami. Výzkum se zaměřuje na typ těchto aktivit - skupinovou práci a její pozitivní vliv na postoj studentů k učení. Konkrétně dokumentuje dopad využití skupinové práce organizované na základě doporučení systému Techambition na ochotu studentů řešit dobrovolné úkoly. Výsledky ukazují, že skupinové aktivity vedené na základě podnětů ze systému Techambition přispívají ke zvýšení ochoty studentů pracovat samostatně.

Využití umělé inteligence v opodstatněném trendu ve vzdělávání. Rozvoj nových technologií umožňuje změnu kontextu, kde se studenti vzdělávají. Výsledky prezentované v tomto článku potvrzují, že využití Al při řízení třídy a plánování lekcí má významný potenciál a zaslouží si pozornost dalšího výzkumu.”

JANČAŘÍK, A. e-Learning and Classroom Learning Activities. In: Proceedings of the 18th European Conference on e-Learning ECEL. Copenhagen, 2019, ISBN 978-1- 912764-42-6, p. 239-246.

Co o nás říkají učitelé?

img description

Aplikace TECHAMBITION se mi v hodinách matematiky pro deváťáky osvědčila zejména při zadávání domácích úkolů a umožnila mi sledovat pokrok žáků a identifikovat oblasti ke zlepšení. Myslím, že aplikace určitým dílem přispěla k úžasnému úspěchu mých deváťáků v přijímacím řízení.

Mgr. Hana Holasová, Základní škola T.G.Masaryka

img description

Techambition je nepostradatelným pomocníkem pro všechny, kdo chtějí učit matematiku pomocí diskuze namísto memorování.

Mgr. Jaroslava Divoká, Střední průmyslová škola Betlémská v Praze