Odvození vzorce pro řešení kvadratické rovnice
9Počet kroků7Příkladů10-15 min.