Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou.
Za chybu je považováno jak nenalezení hledaného slova, tak označení jakéhokoli slova, které neodpovídá zadání.
(Zdroj textu: aktualne.cz, upraveno)

Hint

If you still don't know, you can skip the task.

When the correct solution is shown, you will skip the task and will not receive any points.

Wrong answer

If you still don't know, you can skip the task.

When the correct solution is shown, you will skip the task and will not receive any points.

Explanation
1/5